FotoBank FotoBase
     

Uitgebreid zoeken

Fotonummer
Fotonaam
Titel
Locatie
Beschrijving
Afkomst
Namenlijst
Deelnemer
Vanaf dd-mm-jjjj 
Tot aan dd-mm-jjjj 
 
   
toon hulp
U kunt uw zoekresultaat beperken door meerdere termen te combineren. U heeft daarbij de volgende hulpmiddelen:
 
meer velden Indien u in meerdere velden een term invult, dan wordt uitsluitend gezocht naar fotobeschrijvingen waarin beide termen voorkomen.
geen teken Indien u meerdere termen invult zonder teken ertussen, dan wordt automatisch gezocht naar fotobeschrijvingen waarin een van beide, of beide termen voorkomen. Voorbeeld: zoeken naar de combinatie lange poten levert als resultaat alle afbeeldingen waarin de term Lange en/of Poten voorkomt (dus bijvoorbeeld ook een afbeelding van de Korte Poten, of van de Lange Houtstraat).
+ teken Een + teken voor een zoekterm betekent dat deze term in de fotobeschrijving moet voorkomen. Voorbeeld: +hofvijver +binnenhof geeft als resultaat alleen de afbeeldingen waarin de termen Hofvijver en Binnenhof beide voorkomen.
- teken Een - teken voor een zoekterm betekent dat deze term niet in de fotobeschrijvingen voor mag komen. Voorbeeld: hofvijver -binnenhof geeft als resultaat alle afbeeldingen waarin de term Hofvijver, maar niet de term Binnenhof voorkomt.
" " tekens Bij zoeken op termen die uit meerdere woorden bestaan die naast elkaar horen in een vaste volgorde, kunt u het beste de term met aanhalingstekens omgeven. De zoekfunctie beschouwt het dan als één enkele term. Zoek dus liever op "Kralingse Veer" dan op Kralingse Veer.
Hetzelfde geldt voor bijv. plaatsnamen met een koppelteken: "Oud-Beijerland" i.p.v. Oud-Beijerland.
let op Alleen zoektermen van tenminste 4 karakters tellen mee bij het zoeken.
Omdat de foto's in de FotoBank afkomstig zijn uit verschillende collecties, is het mogelijk dat verschillende spellingsvarianten van dezelfde plaatsnamen voorkomen. Daarom raden wij u aan, om als er meerdere manieren zijn om een plaatsnaam te spellen, hier ook rekening mee te houden bij uw zoekacties.