Colofon

Initiatief

Op de FotoBank kunt u foto’s van Nederland opzoeken en bekijken. Deze foto’s zijn bezit van historische verenigingen en andere erfgoedorganisaties die de webapplicatie FotoBase Cloud gebruiken voor de archivering en het beheer van hun fotoarchief. Op deze FotoBank zijn ze in lage resolutie te bekijken. Voor meer informatie over een bepaalde foto, of bijvoorbeeld het bestellen van een afdruk kunt u zich wenden tot de betreffende erfgoedorganisatie. De adresgegevens zijn te vinden in de deelnemerslijst.

 
Technische realisatie

Webbouw en -programmering
Joop van der Meer
Grafisch ontwerp
Kantoordeloor, Haarlem
www.kantoordeloor.nl
 
Beheer en software voor deelnemende verenigingen
Joop van der Meer
www.fotobase.cloud
De FotoBank maakt gebruik van:
- PHP versie 7.2.34
- MySQL versie mysqlnd 5.0.12